Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10, ” Quả tim của người đàn bà không bao giờ già cổi, và một khi nó không yêu nữa…

Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
” Quả tim của người đàn bà không bao giờ già cổi, và một khi nó không yêu nữa thì đó là vì nó đã ngừng đập “
P. Rochepedre.
Cám ơn Thật nhiều!❤️
.
P/s: Chúc cho 1 nửa yêu thương của thế giới luôn vui vẻ, xinh tươi và sống thật hạnh phúc!


Facebook: https://www.facebook.com/hongenglish79

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *