❤️Moment of the day❤️,

❤️Moment of the day❤️
.
Có người hỏi Andy: định dạy Tiếng Anh đến già hả? Andy trả lời: nếu may mắn được dạy…
Có những người phấn đấu cho thành công của họ là địa vị cao trong xã hội, sự nhàn hạ chẳng phải làm gì và hưởng thụ của cải vật chất.
Còn mình, chỉ phấn đấu góp chút “tài hèn sức mọn” làm thay đổi được điều gì đó của xã hội. Nói nghe có vẻ to tát, nhưng với mình:
– Địa vị là vị trí tốt đẹp trong lòng các thế hệ học trò.
– Sự nhàn hạ là được làm những gì mình thực sự yêu thích.
– Hưởng thụ là sự trưởng thành và tiến bộ của học trò, là cảm thấy như mình làm đc điều gì trên bước đường của các em.


Facebook: https://www.facebook.com/hongenglish79

2 thoughts on “❤️Moment of the day❤️,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *