Đời đéo cần phải đẩy

Đời đéo cần phải đẩy …
Kệ mẹ cho bọn nó tự ngã đi ..
Mỗi thằng hơn một chai nửa lít không ngã mới lạ đấy
Bảo đéo nghe , đi đám cưới nhà người ta mà cứ như là mừng thọ bố nhà mình ấy , mấy thằng rượu cả vò chó cả con


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013267144183

5 thoughts on “Đời đéo cần phải đẩy

  1. Nguyễn Long

    Gét nhất mấy thằng đã đéo uống được lại còn đi ” mô kích” xong đổ vật như chó ở nhà người ta . Xấu hổ ban đại diện
    Mình éo uống dc thì cứ nước ngọt mà phang ✌️

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *